TXIKI ESPAI, Servei de Ludoteca

encuentrounicef.jpg

La ludoteca Txiki Espai, que sorgeix davant la necessitat de cobrir la creixent  demanda d’espais educatius de lleure innovadors, ofereix un recurs que articula:

  • l’educació viva,
  • els processos de participació política infantil i
  • la revalorització i col·lectivització de les tasques associaciades a l’àmbit reproductiu.

A qui s’adreça?

El Txiki Espai s’adreça a entitats, organitzacions, associacions de barri i persones que volen promoure una conciliació entre activitats polítiques, associatives i l’àmbit familiar.

La necessitat de conciliació que hem detectat per part de diverses entitats com BCN Comú, la PAH i altres organitzacions de caire feminista, ens ha portat a voler crear aquest projecte.

ludoteca_negrescolor.jpg

Joan Negrescolor

Eixos:

– Un dels eixos transversals que articula aquest projecte és el de l’economia de les cures. A través de la sensibilització a les famílies i a les nenes i nenes pretenem promoure una revalorització de les tasques de cures i del món que historica i socialment s’ha atribuït a les dones. Per a generar una transformació més profunda en aquest àmbit, defensem la transformació de les pròpies pràctiques. Posar les cures en el centre de la vida i la revalorització de les tasques de cures són eixos que estaran presents en el contingut de les nostres propostes educatives i activitats i, també, en la dinàmica quotidiana del Txiki Espai.

– L’altre eix que articula el Txiki Espai és el de la participació política infantil. Aquest espai s’adreça a nenes i nens de 3 fins 12 anys i pretén promoure la participació de les mateixes en els processos de decisió significatius de la ciutat. A través de l’educació en el lleure, propostes lúdico educatives i eines artístiques, com l’expressió corporal, la dansa, el teatre, l’art plàstic i els contes volem impulsar d’una forma col·lectiva la participació. Per a estimular la seva curiositat entorn als processos de desició significatius de la ciutat, volem partir de les necessitats, sentiments i sabers dels propis infants. La intenció és promoure una democràcia de caràcter més profund que contempli el món emocional de les mateixes alhora de dur a terme la participació. Fomentarem un espai on la quitxalla podrà participar activament imaginant nous escenaris on la cooperació, l’afectivitat i la solidaritat predominin. A través de l’educació en el lleure, el joc i el dinamisme farem del Txiki Espai un espai on la diversió vehiculi els processos d’aprenentatge.

Aquest projecte és un espai que entén que cada nen i nena te el seu propi ritme d’aprenentatge i la seva pròpia forma de participar i habitar els espais. Per això el Txiki Espai es configura com un lloc que dona la benvinguda a la diversitat, i des de aquesta diversitat construir comunitat.

EquipGogarines2.jpgEquipoGogarines1.jpg