Stop Bullying

stop-bullying-1.jpg

En aquest taller parlarem sobre el bullying, i a partir de jocs i activitats

teatrals desenvoluparem les habilitats sociafectives de l’alumnat per

prevenir l’assetjament a les aules.

Alguns objectius són:

. Conèixer què significa el bullying o maltractament entre alumnxs (i

que no o idees falses), i les Diverses formes de manifestar-se.

. Saber identificar aquestes situacions, conèixer els indicadors de risc,

. Entendre l’important rol que tenim com company/es de la víctima o

acosador.

. Compartir actituds i possibles formes d’actuar.

. Posar-se al lloc de les diferents persones involucrades.

bullying.jpg