Nosaltres – taller de Fotografía i gènere

img.irtve

“Nosaltres: Ressignificant els nostres cossos” és un projecte que sorgeix de la col·laboració entre el col·lectiu Luciérnagas_Art en Acció i l’ Associació Gogara.

*** Al Nostre BLOC específic del projecte trobareu referències a experiències passades i molta informació actualitzada :)***

Amb el present taller proposem generar un espai de reflexió, diversió i creació al voltant de les nostres identitats com a dones, mitjançant la fotografia. Amb una clara perspectiva de gènere i feminista, i a partir de l’escenari de la cultura visual, volem crear un ambient de sororitat, creativitat i empoderament entre les dones participants, convidant-les a realitzar imatges autobiogràfiques que explorin les seves identitats i la seva imatge corporal.

Les societats patriarcals es basen en una ideologia que perpetua la dominació masculina i la desigualtat social. Això queda especialment palès en la manera en la qual es controlen els nostres cossos per mitjà del culte a la bellesa del cos i la publicitat sexista, per posar només alguns exemples. La presa de consciència d’aquesta discriminació i opressió, cap a les dones, suposa un desafiament i el pas previ per millorar la nostra autoestima i transformar les estructures que sostenen aquesta ideologia.

Abordar aquests temes des d’una perspectiva artística, en aquest cas específic des de la fotografia, ens sembla pertinent per les característiques pròpies del mitjà: posar-se davant de la càmera de fotos i disparar-se a una mateixa, a més de que ens converteix en subjectes actives (i ja no objectes d’inspiració masculina o projecció del desig masculí), permet descobrir algunes de les constants pràctiques d’emmascarament realitzades per l’individu.

Així mateix es farà referència a altres disciplines artístiques i sensorials (dibuix, teatre, etc…) per fomentar entre les participants, un espai de confiança, cooperació i creativitat.

OBJECTIU GENERAL:

  • Potenciar la capacitat de les participants com a productores d’imatges fotogràfiques autobiogràfiques, que promoguin la reflexió sobre les identitats que habiten en cada persona, les emocions que les caracteritzen i la imatge corporal que cadascuna té de si mateixa, a través de la introducció a la tècnica fotogràfica.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  • Contribuir a desenvolupar i reforçar la creativitat de cada dona participant.
  • Afavorir la presa de consciència respecte a la discriminació i les violències de gènere que patim com  a “dones”.
  • Contribuir a la prevenció de la violència de gènere i al desenvolupament d’una vivència de la sexoafectivitat gratificant i saludable.
  • Facilitar la reflexió (i la vivència) sobre les identitats, la imatge corporal i les emocions que ens habiten.
  • Generar un espai de confiança, diversió i exploració, convidant a l’ús de l’humor, la ironia i la provocació com a eines crítiques de la performativitat i la construcció de subjectivitats.
  • Fomentar llocs de trobada on impulsar experiències grupals que afavoreixin l’autoestima, l’empoderament i la sororitat.
  • Contribuir a l’alfabetització i crítica visual de les participants.
  • Realitzar una exposició final en un espai públic a través d’una intervenció fotogràfica participativa, on es donarà visibilitat a una selecció dels treballs que conclouran el taller.

DESTINATARIAS:
El taller està pensat per a dones (biodones , transexuals dones, i tota aquella persona que es llegeixi i senti dona) de totes les edats.
Paral·lelament, es preveu una població destinatària indirecta o potencial que s’identifica amb la comunitat de referència de les participants del taller i comunitats socials que no estan directament entre elles comunicades. A través del treball final i l’exposició que es durà a terme, la població destinatària indirecta podrà reflexionar i nodrir-se també de les temàtiques generades en el taller.

DURACIÓ:

El taller es constitueix per 8 sessions de la durada de 2 hores cadascuna, més el dia conclusiu del taller on es realitzarà la intervenció fotogràfica.
La durada de les sessions i el nombre de trobades poden variar d’acord a les necessitats de les participants i del centre on es realitza el taller.

FACILITADORES:

Adriana Nicosia: llicenciada en Ciència de la comunicació amb especialització en Espectacle i Nous mitjans. Des del 2005 dirigeix la seva atenció cap al documental, ja sigui audiovisual com fotogràfic. En aquest sentit participa en diversos cursos i tallers per afinar els seus coneixements sobretot en fotoreportatge. Membre fundador del col·lectiu fotogràfic PIEL de FOTO, en el qual va treballar com a coordinadora del projecte, responsable de comunicació i co-editora de la revista PELL de FOTO. Des del 2010 fins al 2013 docent en el Postgrau en Disseny i Fotografia a l’Escola Superior de Disseny ELISAVA en tema d’edició fotogràfica i difusió de projectes fotogràfics en diferents mitjans. Actualment combina educació i fotografia a través de tallers de fotografia participativa amb diferents col·lectius. És co-fundadora de Luciérnagas_Art en Acció.

fotoparticipativaviladecans.com

Itsasne Gaubeca Vidorreta: És llicenciada en Sociologia (U. de Deusto, Bilbao), Master en Gènere (U. de Xile), Master en Estética y teoría del arte contemporáneo (UAB) i fundadora de l’associació GOGARA, on treballa des del 2012 com a coordinadora de projectes, formadora d’educació sexual i agent de prevenció de violències de gènere per a tots els públics. Tallerista creativa i apassionada amb àmplia experiència en l’àmbit de l’educació no formal i les metodologies participatives, compta amb estudis en documental, educació sexoafectiva, narració oral i clown, entre uns altres. Col·labora a més des de fa anys en diferents col·lectius dels moviments socials com a Feministes Indignades. Actualment també participa activament a la XAJI (Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat) de la Plataforma Unitària contra les violències de gènere i coordina la XAJI del districte de Sant Martí, és contacontes i mare.
gogara.wordpress.com

Soledad Soler Quesada: Establerta a Barcelona, en 2006 es trasllada a Buenos Aires, on comença els seus estudis professionals en fotografia. Al seu retorn a Catalunya continua la seva formació fins a l’any 2010 amb l’especialitat en Reportatge Fotogràfic en zones conflictives. Ha centrat el seu treball en temes com la identitat i la memòria, amb treballs audiovisuals com a Peces d’una Memòria. A Barcelona ha exposat el seu treball en llocs com La Fàbrica, el BricArt Festival o la Galeria Artlinavalero. Formant-se en l’actualitat en el Master d’Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: Mediació artística en la UB, combina el treball professional com a fotògrafa amb projectes que vinculin el món del treball social amb la fotografia, tant en iniciatives personals com des de col·lectius que treballin des de la transformació social. És co-fundadora de Luciérnagas_Art en Acció.

soledadsoler.com